جهت نهایی کردن خرید خود شما باید یکی از شیوه های پرداخت را انتخاب نمایید.

  • پرداخت آنلاین :

در شیوه پرداخت آنلاین میتوانید در همان لحظه پرداخت خود را از طریق تمامی کارت های شتاب انجام دهید.

  • پرداخت نقدی :

برای پرداخت نقدی با قسمت فروش تماس حاصل کنید و اطلاعات واریز حساب شرکت را دریافت کرده و فیش واریزی را برای بخش فروش ارسال نمایید.